Un pintor que sabía o que facía.
Achegas á obra pictórica de Luís Seoane.
de
Carlos L. Bernárdez
  A visión do amor no cancioneiro de Don Denis.
Estudo e edición de 33 cantigas de amor.

de Leticia Eirín García
  Conflito lingüístico e ideoloxía na Galiza.
A situación do galego como síntoma.

de
Francisco Rodríguez
  Figuras de finitude.
de
Francisco Sampedro
  O rebumbio dos vagalumes.
de
Alberte Santos Ledo