Exhortación a la desobediencia
de
Xosé Manuel Beiras
  O poder na Coruña.
De Vázquez a Negreira.
de
Manuel Monge
  História literária e conflito cultural
de Isaac Lourido
Premio Carvalho Calero de ensaio 2014
  Á busca da orixe perdida das especies
de Cristina Pavón
Premio Carvalho Calero de Creación Literaria 2014
  Contra(de)cadencia.
de
Paco Yáñez