Nacionalismo galego aquén e alén mar
de
Uxío-Breogán
Diéguez Cequiel
  Educación democrática ou barbarie
de
Xaquín Álvarez Corbacho
  Exhortación a la desobediencia
de
Xosé Manuel Beiras
  O poder na Coruña.
De Vázquez a Negreira.
de
Manuel Monge
  História literária e conflito cultural
de Isaac Lourido
Premio Carvalho Calero de ensaio 2014