Educación democrática ou barbarie
de
Xaquín Álvarez Corbacho
  Camiño sen retorno
de
Francisco Pillado Maior
  Exhortación a la desobediencia
de
Xosé Manuel Beiras
  O poder na Coruña.
De Vázquez a Negreira.
de
Manuel Monge
  História literária e conflito cultural
de Isaac Lourido
Premio Carvalho Calero de ensaio 2014