Bibliotecarias e bibliotecarios "infames"
de
Francisco Xavier
Redondo Abal
  A dama da noite.
de
Xavier Seoane
  Textículos dramáticos e posdramáticos
de
Afonso Becerra de Becerreá
  Nunha presa de terra
de
Paco Castro Alvaredo
  Exhortación á desobediencia
de
Xosé Manuel Beiras
  O Teatro Circo na configuración do Teatro Independente Galego (1967-1978)
de Cilha Lourenço Módia