Marxes e centros.
Para unha socioloxía do campo cultural.
de
Antón Figueroa
  Fin de Festa
de
Diana Varela Puñal
  Nacionalismo galego aquén e alén mar
de
Uxío-Breogán
Diéguez Cequiel
  Educación democrática ou barbarie
de
Xaquín Álvarez Corbacho
  Exhortación a la desobediencia
de
Xosé Manuel Beiras